लोकसत्ता वाचक सर्वेक्षण:

१. तुम्हाला 'लोकसत्ता' कुठल्या स्वरूपात वाचावयास आवडतो?

         

२. तुमचा 'लोकसत्ता' वाचनाचा अनुभव १ ते १० च्या पटीत नोंदवा.

                                            

3. इतरांनीही 'लोकसत्ता' वाचावा अशी शिफारस तुम्ही कराल का?